Teológiai cikkek

Bibliai Történetek

Az elemi népiskolák görög keleti vallású tanulói számára II. rész

ÚJ-SZÖVETSÉG

Irta:

Berki Feriz

Hittudományi Főiskolai Tanár