Liturgikus szövegek,imák

NAGY SZERDA

Kassiani Himnusza

Uram, a sok bűnbe esett asszony, érezve Istenségedet vállalta a kenetvívő tisztességét és sírbatételed előtt, keneteket visz jajgatva Néked. Jaj nékem! – ezt mondja, – éjszaka van számomra, romlottságnak őrjöngése, fekete és holdatlan szerelme a véteknek. Fogadd el könnyeim forrását, aki fellegekkel felszeded a tenger vizét; hajolj le szívem sóhajtásaihoz, ki meghajlítottad az egeket mondhatatlan megalázkodásodban. Megcsókolom tisztaságos lábaidat és letörlöm őket fejemnek hajfürtjeivel, amelyekkel Éva a Paradicsomban, felfogván a füleivel rettentő hangodat, félelmében takarózott. Bűneimnek sokaságát és ítéleteidnek mélységét ki tudná feltárni, lélekmentő Üdvözítőm? Ne vessél meg engem, a Te szolgádat, hiszen mérhetetlen a Te irgalmad.

 

 

 

 

Nagyheti énekekből

Exaposztilarion (3.hang)

Látom, Üdvözítőm, feldíszített nászcsarnokodat, de nincs olyan ruházatom, hogy abba belépjek; ékesítsd fel lelkem öltözetét, óh Fénytadó, és üdvözíts engem.