Liturgikus szövegek,imák

Nagycsütörtök

Prokimen 7. hang. Megjelentek a föld királyai és fejedelmek egybegyülekeztek az Úr ellen, az Ő Felkentje ellen. Miért zúgolódnak a nemzetek és a népek miért készülődnek hívságokra?

Felolvasás Pál apostolnak a Korinthossziakhoz írt első leveléből.

Testvéreim! Én az Úrtól vettem, amit néktek is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyert és hálát adott, megtörte és ezt mondotta: “Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, amely érettetek megtöretik; ezt cselekdjétek az Én emlékezetemre.” Hasonlóképen a kelyhet is vette, miután megvacsorált és ezt mondotta: “Ez a kehely amaz Új Szövetség az Én vérem által; ezt cselekedjétek, valahányszor isszátok az Én emlékezetemre.” Mert valahányszor eszitek e kenyeret és isszátok e kelyhet, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljő. Aki tehát méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, vétkezik az Úr Teste és Vére ellen. Próbálja meg tehát az ember magát és úgy egyék abból a kenyérből és úgy igyék abból a kehelyből. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel nem becsüli meg az Úr Testét. Azért van köztetek olyan sok erőtlen és beteg és ezért alusznak sokan. Mert ha helyesen ítélnék meg magukat, nem esnének ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, megfenyít, hogy a világgal együtt el ne kárhozzunk.