Liturgikus szövegek,imák

Nagypéntek

„Háborodj meg borzadva óh égbolt, és rendüljenek meg а földnek alapjai; mert íme а halottak közé tartozik Az, aki а magasságban lakozik, és kicsiny sírbolt nyújt Néki hajlékot.
Kit is ifjak áldjatok, papok dicsőítsetek, népek magasztaljatok, mindörökön örökké.”