D. Dr. Berki Feriz Kánonok könyve

KÁNONOK KÖNYVE
I. KÖTET
APOSTOLI KÁNONOK ÉS
AZ EGYETEMES ZSINATOK KÁNONJAI
GÖRÖG EREDETIBŐL FORDÍTOTTA
ÉS RÖVID KOMMENTÁROKKAL ELLÁTTA
BERKI FERÍZ
H I T T U D O M Á N Y I F Ő I S K O L A I R. T A N Á R
BUDAPEST, 1946
A BUDAPESTI GÖRÖG KELETI TUDOMÁNYOS INTÉZET
KIADVÁNYA. XVI.

A könyv igény szerint e-mailen megrendelhető. http://www.bizanciforras.@gmail.com

Digital Camera