Média

Hilarion metropolita: Máté passió

Hilarion metropolita bevezető beszéde

Ma Evangéliumi elbeszélést fogunk hallani Urunk Jézus Krisztus szenvedéseiről, haláláról és feltámadásáról. Földi élete utolsó napjaiban az Úr Magára maradt a szenvedésekkel és a halállal szemben. Fenékig kiitta azt a kelyhet, amely elrendeltetett számára, és átélte a legrettenetesebb dolgot, amely csak osztályrészül juthat egy embernek: a magányt és az elhagyatottságot. Egyedül volt a Getszemáni kertben, mert a tanítványai mély álomba merültek, egyedült volt a főpapok bíróságán, egyedül Heródes kihallgatásán, egyedül volt Pilátus előtt, mivel tanítványai félelmükben szétszéledtek. Egyedül volt, amikor a Golgotára ment. Egy véletlen járókelő, nem pedig egyik kedves tanítványa segített neki vinni a keresztet. Egyedül volt a kereszten, egyedül haldoklott, mindenki által elhagyatva. A kereszten Jézus szólította Atyját: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” Ebben a felkiáltásban benne volt az egész emberiség és minden egyes ember fájdalma, mindazok fájdalma, akik magányosnak érzik magukat és azt hiszik, elhagyta őket Isten. Félelmetes, ha elhagynak a hozzátartozók és a barátok, de még félelmetesebb, amikor úgy érzed, elhagyott téged az Isten, amikor áthághatatlan fal emelkedik közted és az Isten között, Aki mintha nem látna, nem hallana, nem venne észre téged. Ha magánytól szenvedsz, jusson eszedbe, mennyire magányos volt a Megváltó földi élete utolsó óráiban. Ha hozzátartozóid vagy tanítványaid elfordultak tőled, ha igazságtalan rágalom ért téged, ha hamisan tanúskodnak ellened, és kihirdetik, hogy halált érdemelsz, jusson eszedbe, hogy Maga az Úr keresztülment mindezen. Ha az, aki egy fedél alatt lakott, egy pohárból ívott veled, ette a kenyeredet, akiben megbíztál a szeretet teljes erejével, akivel megosztottad gondolataidat és érzelmeidet, aki elől nem titkoltál el semmit és aki számára semmit sem sajnáltál, ha az az ember elárul téged, jusson eszedbe, hogy az Úr is átélte ugyanezt. Ha a kereszted akkora súllyal nehezedik rád, hogy nincs erőd vinni azt, és ha felebarátaid nem akarják vállalni azt veled együtt, lágy hálás annak a talán véletlen járókelőnek, aki segít neked vinni azt legalább az út egy részén. Ha összecsapnak a fejed fölött az Isten általi elhagyatottság hullámai, és úgy érzed, hogy nincs is Isten, vagy hogy elfordult tőled, nem hall téged, akkor se ess kétségbe, mert Krisztus is megélte ezt a félelmetes és keserű tapasztalatot. Ha elítélnek és becsületedben sértenek téged, ha megütik arcodat és leköpnek, ha keresztre szögelnek, és víz helyett keserű epét kínálnak, imádkozz azokért, akik megfeszítenek, mert nem tudják, mit művelnek.

Amikor hallgatjuk Máté evangélista elbeszélését Úr Jézus szenvedéseiről, kereszthaláláról és feltámadásáról, adjunk hálát az Úrnak, amiért vállalta a magányt, hogy mi ne legyünk magányosak, elhagyatottá vált, hogy mi ne legyünk elhagyatottak, keresztülment a becsületsértésen és a gyalázkodáson, rágalmon és megaláztatáson, szenvedésen és halálon, hogy minden szenvedésünkben azt érezzük: nem vagyunk egyedül, hanem Maga a Megváltó van velünk az idők végezetéig.

ford.: Zimonyi-K. Irina

2013 év augusztusától kéthetente hétfőnként ad otthont a Mária Rádió a Bizánci Forrás orthodox egyházi műsornak. Ebben az adásban a hallgatók megismerkedhetnek az orthodox egyház kincseivel

“Bizánci Forrás , ismerkedés az orthodox egyház kincseivel “rádió műsor

A műsort önkéntesek készítik.

Az Orosz Orthodox Egyházmegye Magyar Egyházmegyéje papsága örömmel segít az adások elkészítésében. A műsor gyakori vendégei Magyar István protojerei, Krank József miskolci és nyíregyházi parochus atya és Sipos Barnabás debreceni parochus atya, de Kádár Iván atya a Radonyezsi Szent Szergij orosz egyházközség magyarul beszélő parochusa is kérésünkre bármikor szívesen eljön. Az atyák az orthodoxia szinte minden területét érintve beszélnek az orthodoxia felépítéséről, hagyományairól, lelkiségéről, zenei kultúrájáról.

Akik ezen témák iránt érdeklődnek az elmúlt adásokat visszahallgathatják

a http://www.mariaradio.hu/archívumából. (ehhez regisztráció szükséges)