Gondolatok (forrás: Egyházi Krónika)

Bizánci Forrás - Magyar Orthodoxia Egyesület

Embertelen-e az Isten?

Gyakran vetődik fel egy nehezen megválaszolható kérdés: Miért tűrte el a jóságos és bűntelen Úr az emberi gonoszság minden gyűlöletét és kicsinyességét? Ok nélkül? Bizonyára nem. Nyomós okoknak kellett lenniük, hogy korának vallási és politikai vezetői összefogjanak Ellene és kereszthalálra ítéljék.

A legmélyebb ok az volt, hogy Krisztus egy új világot tárt fel, amely nem az ő világuk volt. Egy új rendjét hozta a dolgoknak, a jognak, a szeretetnek és az igazságnak, amely nem az ő rendjük volt.

Krisztus egy szenvedélyes, ám dezorientált korban élt. A szenvedélyek, a kicsinyesség, a fanatizmus, az önzés és a vallási türelmetlenség hozta magával azt, hogy a világ elvesztette tájékozódását.

Palesztína római uralom alatt van. A rómaiak látszólagos hatalmat hagynak a zsidó vallási vezetőknek. A nép csalódott messianizmusa elérkezett a csúcsára. Büszkén a múltjára, nem tudja már elviselni a szolgaság megaláztatásait. Aggódva várja Isten küldöttét, hogy ő törje össze a bilincseket. Úgy…

View original post 497 további szó