Az igazi öröm Istentől ered, és csak annak adatik meg, aki állandóan arra készteti magát, hogy a maga akaratát elvesse és az Isten akaratát teljesítse. (Nagy Szent Antóniosz )

(forrás: Egyházi Krónika)

Gondolkodj el, oh ember, rettegéssel azon, mennyire felülmúlják a keresztre feszített Krisztus művei a mi emberi kicsinységünket! És ne az Ő szenvedéseinek nagyságánál időzz el annyira, mint inkább az Ő  méltóságának nagyságát fontold meg. Azt próbáld átérezni, milyen rettenetes  magát az Istent keresztre feszítve látni, méghozzá latrok között. Képzeld el, hajlandó volna-e egy egyszerű ember önként  elszenvedni annyit, amennyit Krisztus  önként vállalt itt a földön. És mindezt mikor?  Istenségének megnyilatkozása után, annyi meg annyi  gyógyító csodatétel után, a  Szentségek átadása és  megannyi  más  jótéteménye után!…

És mik voltak szenvedéseinek  mozzanatai? A kötelékek, a vasszegek, a megfeszítés, az ecet, az epe, a lándzsa, a ruházat kisorsolása, és elosztása, a gúnyolódás…

Mindeneket Krisztus türelemmel szenvedte el és hallgatott. A te megváltásodért és üdvösségedért. (Krétai Szt. András)

(Forrás : Egyházi Krónika)

logó 2-page-001