Egyesületünkről

Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek  meg”

 

Egyesületünket lelkes  világi orthodox hitű és az ortodox vallással szimpatizáns önkéntesek alapították.

Fő célunk a magyar nyelvű orthodoxia megőrzése, a meglevő magyar nyelvű orthodox irodalom,  kultúra és liturgikus zene ápolása.

Dr. Berki Feríz Protopresbyter  munkásságának megőrzése, az Egyházi Krónika c. folyóirat  archiválása.

Nem feledkezünk meg a felnövekvő orthodox ifjúságról sem, akik számára közösségformáló programokat, a gyermekeknek az orthodox hittel megismertető táborokat  szervezünk.

Ebben az évben a IV. Ahtirkai Istenszülő gyermektábora ismét megrendezésre fog kerülni.

Felnőtt híveink lelki töltekezésükre,  közösségformáló zarándokutakon való részvételüket igyekszünk biztosítani.

Széles-körü  szociális munka is terveink között szerepel. Az anyagilag hátrányos helyzetű gyerekek számára nyári program biztosítása.

Egyesületünk elnevezése azon törekvésünket tükrözi, hogy  az elmúlt 60 évből fennmaradt magyar nyelvű liturgikus könyveket, tanulmányokat, fordításokat  megőrizzük, archiváljuk, szükség szerint továbbfejlesszük így járulva hozzá a magyar orthodox  kultúra terjesztéséhez és ismertetéséhez.

Mindenkit, akinek fontos a magyar nyelvű orthodoxia és az orthodox hit terjesztése szeretettel várunk !

Egyesületünk hivatalos elnevezése:

Bizánci Források Kutatása Dr. Berki Feríz protopresbyter nyomdokában a magyar orthodoxia terjesztésere 

Adománygyűjtő számlaszámunk: 10918001 00000099 52920006
cropped-logc3b3-2-page-001.jpg

http://www.bizanciforras.org